Wyszukaj na stronie  

NORKOM

Zawory specjalne seria 900

zawory

Seria 900 - Zawory specjalne:
- przełączniki ciśnieniowe
- generatory impulsów
- timery pneumatyczne
- zawory bezpieczeństwa “dwie ręce”
- zawór “Flip-Flop”
- zawór oscylator
- wzmacniacz sygnału
- progresywny zawór startowy

[dokumentacja techniczna]ico 408 KB

powrót

(karta nr 1961)